مقالات پربازدید مالی و حقوقی

چگونه بر تیم های استارتاپی سرمایه گذاری کنیم؟

در سرمایه گذاری متنوع سازی کنید و سرمایه گذاری های خود را هوشمندانه انتخاب کنید. سلام و صلوات کورکورانه در هر زمینه ای عملاً منجر به ضررهای بیشمار و جبران ناپذیری می شود حتی اگر یک برد آن ها...

5 راهکار برای جذب سرمایه

با وجود منابع تامین کننده مالی زیاد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه ای را که درخواست کرده اید، دریافت کنید اما این را بدانید که شما به عنوان کارمندی که وظیفه جذب سرمایه از شرکت های دیگر را ...