آخرین های فارماسیوتیکال

مقالات پربازدید فارماسیوتیکال

SOPدر داروسازی چیست و چه کاربردی دارد؟

یک خطای کوچک در صنایع داروسازی، می‌تواند با جان هزاران نفر بازی کند. اگر شما بودید چه راهی را برای کاهش خطا ها در صنایع داروسازی پیشنهاد می‌کرید؟ در این مقاله پاسخ این سوال را خواهید گرفت. ...

همه چیز درمورد قرص‌ سریع بازشونده در دهان

دارورسانی هدفمند میزان زیست فراهمی داروها را در بافت‌های مختلف و زمان های خاص را کنترل می کند. قرص‌های ODT یکی از انواع این نوع دارورسانی است که در موقعیت‌های مختلفی اهمیت دارند. در این مقال...